تو هم می توانی

قدرت کلام (کلمات تاکیدی) - اثر قلم(نوشتار) - قدرت تجسم

پيشنهاد مي شود سه فهرست تهيه كنيد:

·       آنچه مي خواهيد از زندگي خود حذف كنيد (پالايش و خانه تكاني درون و بيرون)

·       آنچه مي خواهيد در زندگي خود متجلي سازيد (اهداف و آرزوها)

·       و آنچه از بهر آن شاكر و سپاسگزار هستيد (به داشته هاي خود ارج نهيد)

 از همه مهم تر اطمينان حاصل كنيد كه آيا اين آرزوها، از سلامت معنوي برخوردار و به خود يا ديگران صدمه اي نمي رساند؟

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم آذر ۱۳۸۸ساعت 16:20  توسط مهدی عامری فرد  | 

بر زبان آوردن كلام نيكو- حتي اگر گاه به گاه باشد- باز مي تواند براي خودتان و ديگران توانگري و كاميابي بيافريند.

عبارات برانگيزاننده و مثبت، يكي از مهم ترين اركان تجسم موهبت براي رسيدن به دروازه موفقيت و توانگري است، زيرا تاكيد يعني استوار و محكم كردن، تكرار كردن كلامي نيرومند و مثبت، حاكي از اين است كه امري پيشاپيش چنين است. راهي براي «استواري و استحكام» موقعيت يا «مطلوبي» است كه تصورش را مي كنيد.

+ نوشته شده در  شنبه سی ام آبان ۱۳۸۸ساعت 19:20  توسط مهدی عامری فرد  | 

عبارات تاكيدي

به هنگام تكرار عبارات انرژي بخش، نيرويي عظيم را به حيطه نامريي مي فرستيد كه قطعا بر جوهر كائنات اثر مي گذارد و آن را به صورت ثمرات محسوس درمي آورد. پس مواظب گفتار خود باشيد.

با تكرار عبارات تاكيدي راه دريافت فراواني هايي را مي گشاييد كه پيشاپيش براي شما  مهيا شده است.

+ نوشته شده در  شنبه سی ام آبان ۱۳۸۸ساعت 19:15  توسط مهدی عامری فرد  | 

يكي ديگر از راه هاي تجلي توانگري نوشتن است، از اين طريق مي توانيد موفقيت و سعادت خود را نخست در ذهن خويش پرورش دهيد. بر اثر استمرار، نيكي ها و راه هاي منتهي به نيكي در وجودتان نهادينه مي شود. بزرگترين مزيت نوشتن اهداف و برنامه ها اين است كه به شما و امورتان نظم مي دهد چرا كه اگر بي هدف باشيد، قرباني اوضاع و شرايط ناخواسته مي شويد. روان شناسي فقر نشان مي دهد كه افراد ناكام از اين فن استفاده نكرده اند.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم آبان ۱۳۸۸ساعت 16:39  توسط مهدی عامری فرد  | 

راه آفرينش موفقيت، تكرار عبارات تاكيدي مثبت و سود جستن از قدرت كلام است.

به عبارت ديگر هر آنچه به گفتار درآيد، به رفتار درمي آيد ، هرآنچه بر زبان آوريد همان مي شود.

مهم ترين شرطي كه كلمات تاكيدي بايد داشته باشد روشن بودن آن است، اگر مي خواهيد توانگري به صورتي روشن و قطعي و معين با شما رفتار كند، كلامي را كه درباره توانگري به كار مي بريد، بايد روشن و قطعي و خالي از ابهام  باشد.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم آبان ۱۳۸۸ساعت 15:10  توسط مهدی عامری فرد  |